UBYTOVACÍ ŘÁD

Provozovna: RelaxClub Kersko, Kersko 782, 289 12, Hradištko
Telefon / mobil: +420 775 034 605
Provozovatel: Avinion s.r.o.
IČO: 28223713

Vážení a milí hosté,
vítáme Vás v našem Relax clubem a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

Provoz celoroční, provozní doba 10.00-22.00 bez recepce.

Kapacita ubytování: 6 lůžek a 2 rozkládací křesla, 3 pokoje v prvním patře z toho jeden je průchozí, s vlastním sociálním zařízením sprchový kout, WC, šatna. V přízemi se nachází společenská místnost, sauna, sibiřská baňa, šatna a sprchový kout.kuchyňskou linkou včetně základního vybavení lednice, sporák, mikrovlnná trouba, kávovar Nespresso, rychlovarná konvice a toustovač, satelitní TV, WiFi.

1. Po příjezdu host předloží provozovateli, popř. pracovníkovi, svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od hlavních vchodových dveří a ovládač od brány a host bude ubytován.

2. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel vyhovět v případě, jestli ubytovaní není rezervováno jiným klientem.

3. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn účtovat mu pobyt za další den nebo příplatek 300,- Kč (nebo 12,- EUR) za pozdní odjezd v dohodnutém čase. V případě, že penzion má tento objekt již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v ubytování přítomen, vyhrazuje si RelaxClub právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby objekt mohl být uklizen a užíván hostem, který si jej rezervoval.

4. V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 15:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Příplatek je 300,- Kč (nebo 12,- EUR) za dřívější check-in v dohodnutém čase. Pokud se host neubytuje nejpozději do20:00 hodin nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel penzionu může obsadit pokoj bez náhrady.

5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovací zařízení RelaxClub nenese žádnou odpovědnost.

6. V pokojích a v prostorách Relax Club Kersko nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

7. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu, pořádek a používat domácí obuv. Při nástupu přebírají inventář pokoje a jsou povinni zkontrolovat jeho úplnost podle inventárního seznamu, který je v každém pokoji a celkem objektu. Při jeho neúplnosti musí toto neprodleně nahlásit provozovateli. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození, min. však 5.000,-Kč nebo 200,- EUR.

8. Ve všech prostorách penzionu, a zvláště v pokojích, není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.).

9. Přijímání návštěv musí být nahlášeny provozovateli Relax Club Kersko. Po dohodě s provozovatelem jsou návštěvy povolené a to za poplatek viz. Ceník (v případě oslav)

10. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

11. Host je povinen při odjezdu vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokojů a uzamknout dveře.

12. Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech.

13. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních prostorách Relax Club Kersko.

14. Psi a jiná zvířata mohou být v Relax Club Kersko ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav předložením očkovacího průkazu. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

15. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem nebo cenou sjednanou zvlášť s managementem Relax Club Kersko v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Na požádání je možno vystavit fakturu.

16. Všechny pokoje a vnitřní prostory Relax Club Kersko jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte. Kouření je možné ve vyhrazeném venkovním prostoru.

17. Pokoje jsou vybaveny v souladu se standardy ubytovacích zařízení tohoto typu. Pokud chcete navíc polštář, ručník nebo osušku, obraťte se, prosím, na provozovatele Relax Club Kersko.

18. Infračervené topné panely v pokojích mají ovládací zařízení na zdí a proto je možno regulovat teplotu dle potřeby

19. S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.

20. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, máme právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby. Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a věříme, že se spolu brzy setkáme.

21. Ceny ubytování uvedené v prezentačních materiálech ubytovatele (webové stránky, marketingové materiály, prospekty) mají informativní charakter. Pro zákazníka je závazná pouze cena uvedená v potvrzení rezervace anebo emailové nabídce.

22. Úhrada objednaných služeb se provádí:
a) v hotovosti
b) bankovním převodem na základě předchozí písemné objednávky

23. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet (v případě použití sauny nebo bani)

24. Zapomenuté osobní věci hostů jsou skladovány maximálně 6 měsíců od nálezu. Věci včetně cenností a dokladů jsou zasílány poštou pouze po předchozí dohodě s recepcí, uvedení popisu věci a korespondenční adresy. Zaslání zapomenutých věcí je zpoplatněno částkou výše dobírky. Za zapomenuté věci odložené mimo trezor nenese Relax Club Kersko odpovědnost.

25. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem. V případě porušení ustanovení ubytovacího řádu má management právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

26. RelaxClub Kesko zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních.

26. Za účelem poskytování služeb jsou zpracovávány tyto osobní údaje, dle zákonné povinnosti (zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. a 222/2017 o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a to na základě informace poskytnuté hostem.

Provozní řád finské sauny

1. Otevírací doba: dle dohody s provozovatelem, doba a čas se stanovují dle dohody obou stran.

3. Hygiena: Před vstupem do sauny je nutné se osprchovat a umýt tělo mýdlem. Po opuštění sauny se doporučuje opětovné osprchování.

4. Oblečení: Finská sauna se obvykle navštěvuje nahá, avšak prosíme použít ručník nebo prostěradlo z hygienických důvodu. Na základě rezervace provozovat poskytne nutný počet prostěradel dle požadavku.

5. Ručník nebo látková podložka: Použijte ručník nebo látkovou podložku k sezení nebo ležení v sauně, aby byl kontakt mezi tělem a lavicí minimalizován.

6. Doba pobytu: Doba pobytu v sauně by neměla přesáhnout 15–20 minut. Pokud se necítíte dobře, opusťte saunu ihned.

7. Teplo a vlhkost: Nenaplňujte kámen více vodou, než je nezbytně nutné. Nadměrné vlhko může vést k nepříjemné atmosféře a může být škodlivé pro dřevěný povrch sauny.

8. Bezpečnost: Nepoužívejte saunu, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Pokud trpíte zdravotními problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění nebo těhotenství, poraďte se před návštěvou sauny se svým lékařem.

9. Osvěžení: Nezapomeňte pít dostatek vody před a po návštěvě sauny, abyste doplnili tekutiny ztracené pocením.

10. Zákaz skleněných nádob: Nepoužívejte v sauně skleněné nádoby, aby se předešlo riziku úrazu způsobeného rozbitým sklem.

11. Osobní věci: Osobní věci, jako jsou oblečení, obuv nebo tašky, by měly být uloženy mimo saunu v šatně nebo jiném prostoru Relax Clubu.

12. Věk a děti: Děti by měly navštěvovat saunu pouze v doprovodu dospělé osoby a za jejich dohledu. Veškerou zodpovědnost za chování děti v sauně a případné úrazy jsou zcela na odpovědnosti dospělých osob.

13. Čistota: Po opuštění sauny nechte lavice čisté a bez potu. Pokud je třeba, použijte ručník na setření potu a zanechte saunu čistou pro další návštěvníky.

14. Provozní řád: Před vstupem do sauny se seznamte s provozním řádem zařízení a dodržujte jej. V případě jakýchkoli otázek se obraťte na personál.

Provozní řád venkovního bazénu

Abychom zajistili bezpečnost a pohodu všech hostů v případě použití venkovního bazénu, je důležité dodržovat určitá pravidla a doporučení


Chodívejte opatrně kolem bazénu, protože povrch může být kluzký. Vhodná obuv s protiskluzovou podrážkou může pomoci zabránit pádům a zraněním.

Děti by měly být vždy pod dohledem dospělé osoby. Děti, které neumí plavat nebo nejsou zkušení plavci, by měly nosit vhodné plavecké pomůcky, jako jsou nafukovací rukávky nebo záchranné vesty.

Dodržujte pravidla týkající se skákání a potápění. Skákat do bazénu není povoleno a potápění je zakázáno, aby se předešlo srážkám s jinými plavci nebo úrazům hlavy a krku.

Nekonzumujte alkohol před nebo během plavání, protože to může způsobit ztrátu koordinace, sníženou reakční dobu a špatné úsudky, což vede ke zvýšenému riziku úrazu.

Nekoupejte se v bouřce nebo za špatných povětrnostních podmínek, jako je silný vítr, aby nedošlo k úrazu.

Před vstupem do bazénu se ujistěte, že je voda čistá a průzračná. Znečištěná voda může způsobit infekce nebo zhoršit viditelnost pod vodou, což může vést k úrazům.

Respektujte ostatní plavce a dodržujte správnou vzdálenost mezi sebou, aby se předešlo srážkám a úrazům.

Pokud trpíte zdravotními problémy, jako je srdeční onemocnění, astma nebo jiné závažné onemocnění, prosíme vyvarujte se návštěvě bazénu.

Hygiena: Před vstupem do bazénu se prosím opláchněte ve sprše. Je zakázáno používat v bazénu opalovací krémy, oleje a jiné kosmetické přípravky, které by mohly znečistit vodu.

Plavecké pomůcky: Povoleny jsou pouze brýle a šnorchly. Ploutve, gumové čluny jsou zakázané nafukovací matrace a další vodní hračky mohou být použity pouze na vlastní nebezpečí.

Děti do 12 let smějí vstoupit na bazénovou plochu pouze v doprovodu dospělé osoby. Dospělý dozor je zodpovědný za bezpečnost a chování dětí.

Jídlo a nápoje jsou povoleny pouze v určených zónách. Skleněné nádobí a lahví jsou zakázány v blízkosti bazénu.

Prosíme, respektujte ostatní hosty a vyvarujte se hlasité hudbě a nadměrnému hluku.

Po opuštění bazénu uklidněte své věci a zanechte prostor čistý pro ostatní návštěvníky.

Kouření je zakázáno na celém bazénovém areálu.

Zvířata jsou kategorický zakázaná v bazénu pod pokutou 20.000 Kč

Správce bazénu nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození osobních věcí návštěvníků.

Zákaz běhání kolem bazénu. Mokré plochy mohou být kluzké a způsobit pády. Používejte protiskluzovou obuv


Kontaktní údaje: info@relaxclubkersko.cz
Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2023

Made on
Tilda